Hướng dẫn nộp hồ sơ

Sau khi các bạn chọn lĩnh vực của mình và chuẩn bị các thông tin theo hướng dẫn ở các trang sau, làm theo các bước sau:
Bước 1: Nhấn vào mục "Đăng ký" trên menu.
Bước 2: Nhận thư xác nhận; Xem và đồng ý với các điều khoản và điều kiện đăng ký; Làm theo hướng dẫn thanh toán lệ phí từ đại diện Stevie Awards.
Bước 3: Thanh toán sau khi được hướng dẫn.
Bước 4: Nhận thư xác nhận đã thanh toán và hóa đơn điện tử từ Ban tổ chức Stevie Awards.
Bước 5: Có thể tiếp tục nộp tài liệu và đóng phí tham gia cho các hạng mục khác của giải thưởng khi còn trong thời hạn của các kỳ đăng ký và đăng ký muộn.

Tải tài liệu hướng dẫn chi tiết tại đây