Chúng tôi hân hạnh được mời Quý tổ chức/doanh nghiệp ứng tuyển hồ sơ vào giải thưởng Stevie Awards 2018 (giải thưởng lần thứ 5), hàng đầu trong khu vực vinh danh cho những thành tựu trong hoạt động kinh doanh. Trọng tâm của các giải thưởng này là ghi nhận những đổi mới sáng tạo trong mọi khía cạnh kinh doanh.

Xem chi tiết

Lịch trình

29/11/2017 Hạn chót cho những đăng ký sớm nhất
7/2/2018 Hạn chót đăng ký
14/3/2018 Ngày cuối cùng đăng ký kèm thêm phí đăng ký muộn
Tháng 2 - Tháng 4/2018 Xét duyệt
18/4/2018 Tuyên bố các tổ chức đoạt giải Vàng, Bạc, Đồng
1/6/2018 Lễ trao giải tại Hong Kong

Form đăng ký

Hướng dẫn đăng ký hồ sơ

  1. Gửi các thông tin và tài liệu đăng ký vào email: stevieawardsvn@digisoft.com.vn.
  2. Nhận thư xác nhận; Xem và đồng ý với các điều khoản và điều kiện đăng ký; Làm theo hướng dẫn
    thanh toán lệ phí từ đại diện Stevie Awards.
  3. Thanh toán sau khi được hướng dẫn.
  4. Nhận thư xác nhận đã thanh toán và hóa đơn điện tử từ Ban tổ chức Stevie Awards.
  5. Có thể tiếp tục nộp tài liệu và đóng phí tham gia cho các hạng mục khác của giải thưởng khi còn
    trong thời hạn của các kỳ đăng ký và đăng ký muộn.