Phần mềm quản lý chuỗi bán hàng

Digi.POS là hệ thống quản l‎ý bán hàng đa điểm dành cho các chuỗi cửa hàng và các doanh nghiệp bán lẻ, đáp ứng tốt nhu cầu của nhà quản trị trong việc triển khai các hệ thống: quản lý kho hàng, quản lý khách hàng, quản lý bán hàng, báo cáo thống kê, giúp quản lý toàn bộ hệ thống bán hàng tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối Internet một cách nhanh chóng và đồng bộ.

Digi. POS đã hoạt động hiệu quả tại cửa hàng online 8xshopping, chuỗi tiệm giặt là Cliny, Công ty TNHH A&M…