Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ

  • Tiếp nhận yêu cầu thông qua email: trienkhai@digisoft.com.vn

Bước 2: Phân tích và phản hồi trong vòng 1 - 3 giờ làm việc

  • Phân tích yêu cầu khách hàng.
  • Tìm hiểu nguyên nhân
  • Phản hồi và đề xuất thực hiện

Bước 3: Thực hiện công việc
Bước 4: Thông báo tới khách hàng