Bước 1: Tiếp nhận nhu cầu và tư vấn tổng thể.
Bước 2: Phân tích và tư vấn chi tiết: xu hướng, phong cách giao diện, cấu trúc nội dung, các chức năng phù hợp.
Bước 3: Báo giá/ đề xuất kế hoạch triển khai.
Bước 4: Soạn thảo hợp đồng.
Bước 5: Ký kết hợp đồng.